Home

Woorden en taal

 

Taal is de brug naar de samenleving

 

Een van de metaforen voor het menselijk taalvermogen is die van de computer met een geheugen dat informatie kan opslaan en berekeningen kan maken.

Taal die van buiten tot ons komt, zorgt voor prikkeling van de hersencellen. De hersencellen slaan de informatie op.

 

De mentale atlas

De opslag in onze hersenen vindt plaats in de mentale atlas. Die atlas kan geluid opslaan, bijvoorbeeld als je een liedje hoort. Die atlas kan ook klanken opslaan, je hoort het verschil tussen 'rijm' en 'riem'. Je leert ook woorden te begrijpen: wat betekent bijvoorbeeld het woord 'koffie'? Ook zorgt de mentale atlas ervoor dat je een zin kunt begrijpen.- Ik eet een appel, en niet: de appel eet mij-. Je kunt ook zelf zinnen maken. Als je geleerd hebt hoe een zin gebouwd is kun je in principe alle zinnen maken.

 

Woordenschat

De woordenschat is een belangrijke basis voor schoolsucces. Kleuters die hun eerste jaren in een rijke taalomgeving hebben doorgebracht hebben de beschikking over meer woorden dan kinderen uit een taalarme omgeving. Zij horen per uur twee keer zoveel woorden als kinderen uit niet-talige milieus.

 

Met het aanleren van de moedertaal krijgt het kind een wereldbeeld mee. Woorden kunnen een diepe en brede betekenis hebben waardoor later de tweede taalleerder in verwarring kan raken. Woorden en uitdrukkingen hebben vaak een andere lading dan verwacht wordt.

Bij het leren van een tweede taal speelt de cultuur een grote rol.

 

Sprekers van dezelfde taal kunnen over allerlei onderwerpen met elkaar converseren dank zij hun gemeenschappelijke achtergrondkennis. Een gemeenschappelijke taal drukt een culturele werkelijkheid uit.

 

 

 

 

 

Trainingen voor:

 

 

* Nederlands

 

* Nederlands als Tweede Taal

 

* examentraining

 

* sollicitatietraining

 

* loopbaantraining

 

* taal op de werkvloer

 

* ONA- training

 

 

Contact: stuur een mail, zie

taal en begeleiding.

Copyright © All Rights Reserved